Skip to main content

Naar een vernieuwd normaal


Geschreven door Ronald van den Oever

04 mei 2021
Geplaatst op 04 mei 2021

Toen vorige jaar COVID-19 onze samenleving ingrijpend veranderde en wij daar met z’n allen onze weg in moesten vinden, werd er regelmatig gesproken over het nieuwe normaal. Daarbij ging het om het nieuwe normaal van het leven met de COVID-19-pandemie en alle zorgvuldigheid en beperkingen die daarbij werden afgesproken. We deden er dan goed aan om eraan te wennen.

Via deze website hebben we regelmatig willen aansluiten bij de praktijk in gemeenten met bezinning, bemoediging en ideeën. Uiteindelijk lijkt het erop dat dit ‘nieuwe normaal’ verschillende vormen heeft aangenomen. Maar het gemis aan het fysieke samen hebben we nooit als normaal kunnen accepteren. We zijn er nooit aan gewend geraakt.

Nu wordt er opnieuw gesproken over het nieuwe normaal. Alleen betreft het dan hoe we na beperkingen van de pandemie ons ‘normale’ leven weer op zullen pakken: ‘het vernieuwde normaal’. Het virus zal nooit helemaal weg zijn horen we de specialisten zeggen, maar er valt beter mee te leven omdat het beheersbaar wordt en we vaccinaties hebben.

Oud en nieuw

jump 2731641 640In kerkelijke kring zijn velen van ons blij dat we weer terug mogen naar het oude en heerst er grote vreugde dat we elkaar weer real life mogen ontmoeten. En dat komt voor velen van ons ook uit onze tenen. Velen van ons zien ernaar uit dat we straks weer met grotere groepen bij elkaar mogen komen en we onze samenkomsten en clubs weer fysiek samen kunnen beleven. En dat geldt niet minder voor onze jongeren.

Daarnaast zijn er ook geluiden die ons willen wijzen op de mogelijkheid op een ‘vernieuwd normaal’. Een situatie die deels teruggaat naar de oude situatie, maar in deze oude situatie ook de positieve lessen leert van het afgelopen jaar. Deze integratie noemen we dan het vernieuwde normaal. En ik durf deze geluiden wel te waarderen als profetisch, omdat ze ons oproepen om onze praktijk weer tegen het licht te houden. Het licht van Gods woord en Gods koninkrijk. In de Bijbel lezen we meerdere keren de oproep om tot vernieuwing te komen. Lees maar in Psalm 51:12, Ezechiël 18:31, 2 Korintiërs 4:16, Efeziërs 4:23 of Kolossenzen 3:10. De laatste twee spreken zelfs van een voortdurende vernieuwing. Dit staat in het teken van de grote vernieuwing die straks zal komen (Mattheus 19:28).

Renew Normal

Renew NormalRenew Normal was ook de naam van de Engelse conferentie die we als jeugdwerkers via Innov8 (Missie Nederland) konden bijwonen. Als jeugdwerkers hadden we elkaar al regelmatig via Innov8-café online kunnen zien en spreken. We hadden al veel uitgewisseld over jeugdwerk in tijden van corona. Nu konden we online aanhaken bij een conferentie die vanuit Engeland werd georganiseerd. Veel sprekers droegen hun steentje bij en de Nederlandse jeugdwerkers hadden hun eigen room om met elkaar in gesprek te gaan. Innov8.

  • Bekijk hier de conferentie terug

Centraal in de gesprekken was het thema: hoe verder na de coronabeperkingen? De jongeren hebben veel moeten missen en dat heeft ingrijpende gevolgen gehad. Daarom zijn we als jongerenwerkers blij dat we de fysieke ontmoetingen en bijeenkomsten nu mogen uitbreiden. Daar zijn de jongeren en vele anderen enorm aan toe. Maar er werd tijdens de conferentie ook gekeken naar de lessen die we van het afgelopen jaar kunnen leren. Deze lessen wil ik hier in deze blog op een wat aangepaste manier delen in de hoop dat het ons kan helpen bij de volgende vragen:

  • Luisteren: Wat vraagt God nu aan mij voor de komende tijd?
  • Doen: Hoe kan ik hier gehoor aan geven?

Vier uitdagingen voor vernieuwing

Tijdens de conferentie werd dit gedaan aan de hand van vier uitdagingen:

  1. Renew Yourself – Vernieuw jezelf!
  2. Renew Your Connections – Vernieuw je relaties!
  3. Renew your approach – Vernieuw je manier van doen en laten!
  4. Renew your vision – Vernieuw je visie!

Neem rustig de tijd om één voor één deze uitdagingen te vertalen naar je eigen leven. Wees stil, vraag God om zijn leiding en stel jezelf de vragen:

praying 5406270 6401. Op welke manier wil ik mezelf vernieuwen als het gaat om mijn geestelijk leven en mijn dagelijkse gewoonten? Heb ik belemmeringen of vragen die mij dwarszitten? Hoe kan ik die wegnemen? Neem ik (weer) de tijd om te luisteren naar God en mij te richten op wat Hij van mij vraagt? Hoe ga ik hier tijd en aandacht aan geven? Welke gewoonten heb ik afgeleerd of juist aangeleerd en wat wil ik hiervan afleren of juist vasthouden?

2. Op welke manier wil ik mijn aandeel in mijn relaties vernieuwen? Hoe ga ik mijn relatie met God vernieuwen? Hoe ga ik om met de Bijbel? Ga ik aandacht geven aan nieuwe thema’s, personen of ga ik creatieve verwerkingsvormen toepassen in mijn Bijbelgebruik?

Hoe ga ik mijn relaties met mensen vernieuwen? Wat neem ik mee van afgelopen jaar? Met welke mensen ga ik meer contact zoeken? Hoe kan ik meer persoonlijk contact organiseren? Ga ik mensen meer opzoeken waar ze zijn in plaats van in de gemeente of op clubavonden? Ga ik wat meer doorvragen naar waar ze mee zitten? Meer luisteren?

3. Op welke manier ga ik mijn doen en laten vernieuwen? Wat betekent dit voor mijn inzet in Gods Koninkrijk? Sluit wat ik doe nog wel aan bij de mensen met wie ik optrek in de gemeente of daarbuiten? Wat zou ‘Gods goede nieuws’ kunnen zijn voor hen? Op welke manier kan ik dat laten zien? Wat gaat er goed en wat kan ik daarin anders of beter doen? Wie kan mij helpen om hier eens helemaal ‘out of the box’ over te brainstormen? Hoe ga ik de uitkomsten hiervan verwerken en meenemen in mijn doen en laten voor het jeugdwerk, het kinderwerk, het pastoraat, de samenzang/muziek, het gebedsteam, het kosterschap, de prediking, missionair werk, etc?

4. Op welke manier ga ik mijn visie vernieuwen? Wat is de impact op mijn visie van het afgelopen jaar? Wat ben ik anders gaan zien en anders gaan waarderen? Op welke manier heeft dit ervoor gezorgd dat ik ook andere doelen en waarden kreeg in mijn leven? Hoe verhoudt dit zich tot mijn visie of roeping? Met wie kan ik hierover van gedachten wisselen? Wat neem ik mee als het gaat om doelstellingen en waarden voor de komende tijd?

Voor jezelf samen met anderen

De grote vraag die door alles heen loopt is: wat zou God van mij willen en hoe kan ik hier gehoor aan geven? Als het gaat om mezelf, mijn relaties, mijn inzet in Gods koninkrijk en mijn visie daarop. Misschien goed om dit samen met iemand te doen die je in vertrouwen kunt nemen en met wie je na afloop ook afspraken kunt maken over de voornemens en de plannen die hieruit voorkomen. Elkaar scherp houden en elkaar aanspreken en aanmoedigen is meestal erg behulpzaam voor blijvende vernieuwing.

En misschien wel iets moois om dit ook als team of gemeente uit te werken. Veel zegen daarbij!

Gelukkig is degene die naar mijn woorden luistert en daarnaar op zoek gaat met heel zijn hart. (Psalm 119:2)

Ronald van den Oever is adviseur jeugdwerk bij Unie-ABC

Naar een vernieuwd normaal