Skip to main content

De kracht van vroomheid


Geschreven door Gerard van der Schee

27 november 2020
Geplaatst op 27 november 2020

De kracht van vroomheid ... Ja, het staat er echt in de NBV. De HSV noemt het de kracht van godsvrucht. Het Griekse gebruikt het woord dynamis, dat we kennen in dynamiet en dynamiek. Paulus noemt het in 2 Timotheüs 3 waar hij voorziet dat de samenleving afglijdt naar kenmerken als harteloos, onverzoenlijk, laster, onbeheerst. 

Het houdt me bezig hoe snel die kenmerken wereldwijd norm lijken te worden: harteloos in plaats van hartelijk, polarisatie in plaats van verzoening en verbinding. Laster in plaats van respectvol, en onbeheerst in plaats van zelfbeheersing met het oog op anderen, met het oog op God en als vrucht van Zijn Geest. Het is een soort virus dat onder ons is. En het gaat gemeenten niet voorbij.

Door mijn bediening vanuit Netwerk Vredestichter en GoedBoos ben ik meer onder de indruk gekomen van Gods hart en Koninkrijk waarin verbondenheid, vergeving en herstel centraal staan, midden in een gebroken wereld. Ik blijf daarin ook zelf steeds lerend. Als irritaties in mij de boventoon willen voeren, als mijn denken veroordelend wil schreeuwen: "Hoe kún jíj zó denken!?"

Dan vergt het beheersing en bezinning om open, moedig en wijs in gesprek te gaan. Om de situatie te bespreken en de relatie te behouden. Vaak voel ik me beschaamd over mijn eerste reactie als ik door open te luisteren beter snap wat de ander bedoelt en hoe hij tot zijn mening is gekomen.

Vroomheid, niet als masker maar als godsvrucht van binnenuit, is zo gek nog niet. Het is niet soft, maar krachtig. Krachtig ten goede en tot eer van God.

De kracht van vroomheid