Skip to main content
 • Algemene Ledenvergadering: welkom in Kampen!

  Vrijdag 24 mei vindt de Algemene Ledenvergadering van Unie-ABC plaats in het gebouw van de Baptistengemeente Kampen. Op het programma: een aantal vergaderstukken zoals de financien en bestuursverkiezingen, en daarnaast workshops, viering en ontmoeting. Kom ook!

 • Studiedag 'Elkaar aansporen tot radicale navolging'

  Is er in de gemeente nog ruimte om samen te zoeken naar de weg van Christus en elkaar daar in aan te sporen en op te bevragen? Daar gaat de studiedag van het Baptisten Seminarium over op vrijdag 5 juli, bestemd voor studenten, voorgangers en andere belangstellenden.

 • Kerk zijn met alle generaties

  Door de ogen van jongeren naar je gemeente kijken en zo leren om nog meer een kerk van alle generaties te worden. Dat is het doel van Samen Jong, een samenwerkingsproject onder de vlag van Missie Nederland. Doe ook mee!

 • Millennial Challenge: geloof en kerk in deze tijd

  37 jongvolwassenen commiteren zich een jaar aan elkaar voor een unieke zoektocht!

  Geloven in God, naar de kerk gaan en het lezen van een Bijbel zijn voor veel jonge mensen niet meer vanzelfsprekend. Vaak lopen zij rond met wezenlijke vragen rondom het goede leven, die voor gelovigen vaak neerkomen op die ene vraag: Hoe lezen wij de Bijbel? Blijf op de hoogte van ons project Begrijpend Leven en de Millenial Challenge!