Skip to main content
 • Studie met betekenis en impact?

  Kom naar het Baptisten Seminarium in Amsterdam!

  Wil jij meer leren van de Bijbel, onderzoek, discipelschap en de praktijk van lokale gemeenten? Het Baptisten Seminarium biedt verschillende studierichten aan via HBO- en universitair onderwijs. Ook is er een sprekersroute voor mensen die zich verder willen bekwamen in het spreken in de kerk.

 • Kerk zijn met alle generaties

  Door de ogen van jongeren naar je gemeente kijken en zo leren om nog meer een kerk van alle generaties te worden. Dat is het doel van Samen Jong, een samenwerkingsproject onder de vlag van Missie Nederland. Doe ook mee!

 • Voor raadsleden/oudsten: online Leerplatform

  Unie-ABC heeft een leerplatform ontwikkeld om de leiding van lokale gemeenten te versterken. Het programma bestaat uit basismodules voor nieuwe raadsleden én taakmodules die raadsleden in hun specifieke taak(veld) ondersteunen. Doe mee, gemakkelijk op uw eigen computer!

 • Begrijpend Leven van start met Millennial Challenge!

  37 jongvolwassenen commiteren zich een jaar aan elkaar voor een unieke zoektocht!

  Geloven in God, naar de kerk gaan en het lezen van een Bijbel zijn voor veel jonge mensen niet meer vanzelfsprekend. Vaak lopen zij rond met wezenlijke vragen rondom het goede leven, die voor gelovigen vaak neerkomen op die ene vraag: Hoe lezen wij de Bijbel? Begrijpend Leven wil de vragen en zoektocht van deze mensen verbinden met kerken en voorgangers. Zoek jij met ons mee?